Strona Główna

VENTLINE

ventline_logo_2

 

Dostarczamy świeże powietrze

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

arrow down

Czyszczenie wentylacji

„Gdyby przewody wentylacyjne były wykonane ze szkła, nikogo nie trzeba by przekonywać , że należy je regularnie czyścić”

Do właściwego funkcjonowania instalacji wentylacyjnych konieczne jest nie tylko należyte jej zaprojektowanie i wykonanie. Równie ważne jest odpowiednie jej użytkowanie i konserwacja. Realizujemy mechaniczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych za pomocą specjalistycznych urządzeń czyszczących  z  zapewnieniem utrzymania  ciągłości pracy  obiektu. Efektywność realizacji potwierdzana będzie w dokumentacji filmowej z kamer endoskopowych i kamer z robota inspekcyjnego. Oferujemy stałą opiekę nad instalacją wentylacyjną lub doraźną pomoc w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Zlecenia przyjmujemy z terenu całego kraju.

Czyszczenie wentylacji

Posiadamy urządzenia do mechanicznego czyszczenia wentylacji duńskiej firmy Danduct Clean, w skład zestawu wchodzą:

 • kamera inspekcyjna na wałku (do mniejszych średnic przewodów),
 • robot wieloczynnościowy do czyszczarnia kanałów wentylacyjnych,
 • jednostka filtracyjna +filtr HEPA + torba filtracyjna,
 • zestaw do czyszczenia kanałów o małych średnicach,
 • zestaw szczotek,
 • balony zaporowe,
 • urządzenie do pobierania próbek powierzchniowych,
 • miernik do pomiaru czystości powietrza.

Zapewniamy prowadzenie regularnych, okresowych kontroli stanu instalacji wentylacyjnych zgodnie z wymogami prawnymi poprzez wizualną inspekcję robotami, przygotowanie dokumentacji filmowej i wystawienie protokołów z kontroli. Nasze działania doprowadzą do likwidacji każdego rodzaju zanieczyszczeń.

Wykonujemy pomiary w zakresie: przepływu powietrza, temperatury i wilgotności powietrza, badanie stężenia tlenu, zawartości substancji chemicznych w powietrzu, badanie powietrza BP01 – bakteriologiczne, badanie powierzchniowe BOD01 – bakteriologiczne, poziomu oraz wielkości zapylenia, walidacja filtrów HEPA (sprawdzenie szczelności osadzenia).

Po przeprowadzonym czyszczeniu kanałów i urządzeń wentylacyjnych wykonujemy badania bakteriologiczne oraz na obecność grzybów. W razie potrzeby dokonujemy dezynfekcji kanałów wentylacyjnych preparatami odpowiednimi dla wykrytych zagrożeń.

VENTLINE zapewnia następujące korzyści wynikające z właściwego czyszczenia wentylacji:

 • komfort pracy z czystym powietrzem,
 • zwiększenie żywotności instalacji,
 • uniknięcie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia,
 • zmniejszenie zagrożenia pożarowego,
 • wypełnienie obowiązków wynikających z aktów prawnych.

Polskie Akty Prawne i wymagania dotyczące stanu higienicznego wentylacji:
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99).
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz. 690).
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1138).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higienicznosanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia: z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Klimatyzacja i wentylacja

Wentylacja to  zespół elementów i urządzeń zapewniających odpowiednią wymianę zużytego powietrza na świeże, pobrane z zewnątrz. Wyróżniamy:

 • Wentylacja naturalna (grawitacyjna) – najpopularniejsza i najtańsza. Powietrze zużyte usuwane jest kanałami wywiewnymi wykorzystując zjawisko podciśnienia,  świeże powietrze wprowadzane jest poprzez nieszczelności w budynkach. Dodatkowo można stosować np. nawiewniki powietrza. Wentylacja taka jest bardzo podatna na czynniki atmosferyczne.
 • Wentylacja mechaniczna – obieg  powierza wymuszony jest przez układ wentylatorów lub centrale wentylacyjne.
 • Wentylacja hybrydowa – łączy w sobie elementy wentylacji naturalnej oraz mechanicznej.

Klimatyzacja i wentylacja

Dostarczamy i montujemy również rekuperatory czyli urządzenia stosowane w systemach wentylacyjnych umożliwiające odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynków.

Właściwie zaprojektowana i zamontowana wentylacja pomaga regulować w budynku poziom wilgotności oraz zapewnia właściwy obieg powietrza.

Klimatyzacja zapewnia wytworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu poprzez nadanie powietrzu właściwych parametrów. Klimatyzacja utrzymuje optymalną, wybraną przez użytkownika, temperaturę w pomieszczeniach, powinna również zapewnić  odpowiednią wilgotność powietrza (poprzez zastosowanie substancji higroskopijnych)  oraz jego filtrowanie. Właściwie serwisowana klimatyzacja jest więc zdrowa dla użytkowników, szczególnie alergików.
Klimatyzacja ma duże znaczenie w pomieszczeniach biurowych, handlowych, mieszkalnych, przemysłowych, chłodniach, serwerowniach – wszędzie tam, gdzie istotne jest utrzymywanie właściwej temperatury powietrza.

Wykonujemy  profesjonalne instalacje klimatyzacyjne  i wentylacyjne, zapewniamy:

 • montaż kanałów wentylacyjnych,
 • dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych firm Mitsubishi Electric, LG, Samsung, Gree, Toshiba, Fuji Electric i innych: ściennych, podstropowych lub przypodłogowych (stojących), kasetonowych, kanałowych, pojedynczych, multisplitów, systemów VRV (VRF),
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszego cenowo rozwiązania,
 • modernizację istniejących instalacji,
 • przeglądy, serwis, naprawy i konserwację całości infrastruktury wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
 • czyszczenie kanałów wentylacyjnych,
 • demontaż dotychczasowej instalacji i urządzeń.

Korzystając  z usług VENTLINE osiągniesz:

 • większy komfort pracy w upalne dni,
 • właściwą wilgotność powietrza,
 • czyste i świeże powietrze,
 • eliminowanie zanieczyszczeń.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania wentylacji i klimatyzacji. Przyjmujemy zlecenia z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Chłodnictwo

Celem chłodnictwa jest obniżenie i utrzymanie temperatury w pomieszczeniu poniżej temperatury jego otoczenia przy wykorzystaniu podstawowych zjawisk fizycznych.

Zajmujemy się montażem komór chłodniczych i zamrażalniczych, doborem, dostawą i montażem urządzeń chłodniczych w tym:

 • agregatów i sprężarek chłodniczych,
 • agregaty wody lodowej,
 • zbiorniki na wodę z wężownicą do odzysku ciepła,
 • parowników chłodniczych,
 • skraplaczy freonowych,
 • armatury i automatyki chłodniczej.
Chłodnictwo

Chłodnictwo

Zapewniamy naprawę, serwis, przeglądy, konserwację dla całości instalacji chłodniczej:

 • stała opieka serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna,
 • certyfikaty szczelności,
 • okresowe przeglądy urządzeń,
 • pomoc w przypadku awarii,
 • odsysanie i recycling czynników chłodniczych.

Wykonujemy odzysk ciepła z agregatów chłodniczych. Ciepło które trzeba odebrać od towaru chłodzonego, jest kłopotliwym odpadem. Nasza firma proponuje dla państwa wygody i oszczędności wykorzystać to ciepło do pracy: podgrzewając wodę użytkową, ogrzewając pomieszczenia.

Dokonujemy montażu nowych instalacji bądź też modernizujemy istniejące poprzez wymianę na nowsze, instalowanie układów odzysku ciepła, wymianą czynnika chłodniczego na ekologiczny.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania instalacji chłodniczych. Przyjmujemy zlecenia z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Opinie naszych Klientów

Polecam VENTLINE jako najlepszego partnera w zakresie montażu i serwisu klimatyzacji. Jestem przekonany, że współpraca z tą firmą to właściwy wybór.

Olaf Przybyłowicz, PINK BOWLING & CLUB

Rzetelni, fachowi, profesjonalni - korzystam z ich pomocy od 5 lat. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi firmy VENTLINE.”

Paweł Hanusiak , Solmat Hanusiak Sp. k.

Kontakt

VENTLINE Łukasz Wyskiel
Piątkowa 443
36-030 Błażowa
Tel: 791-745-988
NIP: 8133312493
REGON 180502897
biuro@nullventline.pl
Przedstawicielstwo w Krakowie
ul. Stachiewicza 36/3
31-328 Kraków
Tel: 791-745-988

Top